Van Talent naar professional

Definitie bron Wikipedia; Begaafdheid of talent is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt gebruikt in verband met vele vermogens. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen (kunst), sociale interacties et cetera.

Bij begaafdheid spelen de aangeboren eigenschappen een grote rol. Dit in tegenstelling tot vaardigheid, waarbij vooral ervaring en handigheid een rol speelt.

Begaafdheid is gerelateerd aan intelligentie, maar om ze in praktijk te brengen is meer nodig. Begaafdheid moet worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden worden aangeleerd. In tegenstelling tot genieën manifesteren getalenteerde mensen zich vaak slechts in één richting of genre.

We hanteren binnen Motive de naam Talent voor een starter op de arbeidsmarkt die de intentie heeft om het inkoopvak in al zijn facetten eigen te maken en zijn of haar kwaliteiten dienstbaar te maken aan een organisatie om waarde toe te voegen.

Talenten bij Motive brengen dat in praktijk en leren ervaringsgericht. Talenten ervaren onderweg wat ze tegenkomen en leren daarvan. Dit doen ze door een intensief coachingsprogramma. De intentie is dat talenten zichzelf steeds te durven heruitvinden. Daar is moed voor nodig.

Soms vraag ik me af of de naam talent wel de juiste benaming is. Waarom? Eigenlijk heel eenvoudig omdat de talenten zich zo snel ontwikkelen. Onze benadering is dat we als coach meer vertrouwen in onze talenten hebben, in hun mogelijkheden en vaardigheden, dan de talenten zelf. Deze houding biedt talenten de ruimte om zichzelf te mogen en kunnen zijn, een veilige ruimte waarin ze zichzelf ontdekken en hun onbegrensde mogelijkheden gaan zien.

Maak kennis met onze Talenten:

Ze durven persoonlijke verantwoording te nemen en leren dat weerstand (bij zowel zichzelf als in hun omgeving) de mogelijkheid biedt om te ontwikkelen. Je hoeft immers niets uit de weg te gaan.

Persoonlijke vrijheid is belangrijk om te ontwikkelen zodat je ruimte ervaart tussen prikkel en respons. Wanneer je direct reageert op wat er op je af komt (prikkel) ervaar je geen vrijheid om een respons te geven. Het is een volkomen automatisch. Wanneer je (direct) reageert op wat erop je afkomt kun je je afvragen in hoeverre je de juiste dingen doet. Volgens Covey; Tussen stimulus en respons ligt de menselijke vrijheid om te kiezen. Talenten ontwikkelen de vaardigheid om te kiezen en gaan mogelijkheden zien om moeizame situaties die soms al een leven lang duren, vlot te trekken. Talenten ontdekken dat ze over veel meer beschikken dan ze dachten, ze worden bewust van hun onbeperkte potentieel.

Motive Talent vindt intentie belangrijker dan talent alleen, met intentie ben je in staat je doelen te realiseren en bij te dragen aan resultaat van een organisatie en dat doe je samen! Starten met intentie levert de bezieling en energie die je bereid bent te investeren in groei en ontwikkeling. Samen vooruit met inkoop.