Thomas tilt inkoop bij QRS naar een hoger level

16 september is Thomas als Motive Talent begonnen bij QRS, een snel groeiende groothandel in medische hulpmiddelen. QRS is meer dan een groothandel, het is de one-stop-shop voor haar klanten.
De snelle groei maakte QRS bewust van de behoefte aan extra inkoopkennis en capaciteit om het inkoopproces vorm te geven. Aan Thomas, als ambitieuze startende inkoper, de taak om dit te realiseren!
 
In de eerste weken is er een spend-analyse gemaakt door het houden van interviews. Ook is er gebouwd aan een juiste afstemming tussen Talent en QRS. De verzamelde informatie leidde er toe om dieper in te gaan op het logistieke proces; o.a. assortiment, assortimentsbeheer, verkoopprognose, voorraadniveau en bestelmomenten zijn onder de loep genomen. Om de inkoopuitgaven inzichtelijk te maken heeft Thomas een spend-analyse opgestart.
Daarnaast heeft hij de bedrijfscultuur leren kennen wat de samenwerking met medewerkers in de toekomst bevordert.
 
In de korte tijd die Thomas actief is bij QRS is er al snel vertrouwen opgebouwd en is de focus op inkoop gericht. Tijdens interne besprekingen heeft Thomas, naar aanleiding van zijn bevindingen, proactief, onder begeleiding van professionele inkoop coach Rob Salemink met het management gebrainstormd over hoe inkoop naar een hoger level gebracht kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat Thomas naast het optimaliseren van het inkoopproces ook het logistieke proces  gaat optimaliseren. Op deze manier wordt tezamen een richting gecreëerd om gewenste (inkoop)doelstellingen te realiseren.