Shiften

Talenten die bij Motive aan de slag gaan ervaren dat ze meer kunnen dan ze verwacht hadden. Dat doen ze door te ontdekken, open te staan, geïnteresseerd te zijn in de situatie en de houding van verwondering aan te nemen. Door deze vaardigheid eigen te maken leren ze zonder oordeel waar te nemen en gaan ze zien wat er echt aan de hand is. Hierdoor kunnen ze makkelijker in actie komen en bijdragen aan draagvlak en veranderingen.

Het Engelse shiften heeft veel betekenissen van veranderen in zich, het betekent o.a. “het over een andere boeg gooien, van richting veranderen”

Dat is precies waar Motive Talent voor staat. Motive heeft zich als doel gesteld; het over een andere boeg gooien. Wij zien inkoop als verandermanagement, we willen inkopend Nederland mee helpen shiften naar een hoger niveau. Onze Talenten worden getraind buiten kaders te denken, om zelf de verandering in gang te zetten.

Om te kunnen shiften stel je allereerst een doel. Je kiest voor een richting, je gaat ervoor! Een gekozen inspirerend doel biedt je de mogelijkheden te sturen. Eenmaal gekozen, neem je verantwoordelijkheid voor je doel, je werkt proactief en neemt initiatief je doelen te realiseren. Dit doe je zowel individueel als met je omgeving!

Mensen die shiften ervaren dit proces als inzicht gevend, krachten bundelend en probleem oplossend. Alleen al vanwege deze ervaring stel je spontaan nieuwe doelen. Je ervaart dat je met samenwerken succesvol wordt, dat blijft inspireren en motiveren!