Samenwerkingsverbanden

Er ontstaan samenwerkingsverbanden om de krachten te bundelen en voordelen te behalen. In ons vakgebied heb je het dan over inkoopvoordelen. Maar geeft het behalen van inkoopvoordelen alleen voldoende samenwerkingskracht?

Creëer een inspirerend doel van waarde

Bij mij komt de vraag op; “is dit een inspirerend doel waar mensen voor warm lopen?” Of….zijn er misschien andere meer inspirerende doelen die een samenwerkingsverband kunnen doen opveren en waarbij toch kosten worden bespaard? Denk hierbij eens aan organisatorische besparingen, het verhogen van werkplezier (minder verzuim) en ten slotte inkoopbesparingen!

In sommige organisaties wordt de cultuur hardnekkig genoemd, veranderingen komen moeizaam tot stand. Conclusie ;we gaan de cultuur veranderen. Maar… cultuur verandering gaat niet lukken door de cultuur te veranderen… Cultuur verandering begint met inspirerende organisatiedoelen waaraan je wilt meewerken omdat het goed voelt. Je ziet dat jouw persoonlijke doelen gerealiseerd worden door mee te werken aan het gezamenlijke doel.  Inspirerende organisatiedoelen geven richting en zeggen iets over hoe je dat wil bereiken. Je kunt je ermee identificeren, je werkt er graag aan mee en…je wordt je ervan bewust dat je alleen door samen te werken dat doel kunt realiseren.

Kan het ook gewoon leuk zijn om samen te werken? Dat we van elkaar willen leren hoe we het meest eenvoudig onze doelen als samenwerkende organisatie kunnen realiseren. Samenwerken is samen werken. Dat gaat het meest effectief met een aansprekend en afgestemd doel. En euh…. Een inspirerend doel helpt daarbij!

Wanneer we het gezamenlijke doel kennen kan het zomaar zijn dat mensen in een groep een positieve houding aannemen en eigenaarschap tonen om het gezamenlijke doel te realiseren. Wat de nevenopbrengsten zijn? Betrokkenheid, samenwerking, meer individuele autonomie, een verbetert bedrijfsklimaat, zeg maar rustig groei en ontwikkeling.

Richt je aandacht en energie

Een doel is sterk wanneer je er ook je “eigen” persoonlijke of organisatie doelstellingen in (h)erkent. Laat het een inspirerend doel zijn, dat maakt energie vrij; stel je voor dat je het met z’n allen dat doel hebt gerealiseerd! Dat mobiliseert![1] Wat is jouw (jullie) afgestemde doel van waarde?

Bij het creëren van samenwerkingsverbanden zouden we onszelf een paar vragen kunnen stellen;

  • Wat zou een samenwerkingsverband kunnen opleveren?
  • Wat maakt dat mensen zouden willen samenwerken?
  • Wat is de drijfveer?
  • Is er sprake van een intrinsieke motivatie bij de uitvoerders of wordt het opgelegd?
  • Is er een gezamenlijk doel van de samenwerking?
Stem af en werk samen

De volgende stap is het maken van een plan. Hierin worden alle subdoelen in dienst gesteld van dat gezamenlijke en afgestemde doel. Ook hierin werk je samen, je wisselt je ideeën uit, je luistert naar de ander, je staat jezelf toe om op een andere manier naar een gebeurtenis of situatie te kijken. Juist dat andere, niet vooraf gerealiseerde, gezichtspunt werkt erg verhelderend en geeft een nieuwe kijk op een situatie.

En wat doe je wanneer niet iedereen enthousiast meedoet? Hoe beïnvloed (of verander) je de houding van mensen in een groep wanneer ze niet mee lijken te werken? Samenwerken is ook nieuwsgierig zijn in die ander, weerstanden overwinnen. Niet bij de ander maar de weerstand bij jezelf zodat je weer in staat bent geïnteresseerd  te zijn en helder waar te nemen, zonder je eigen oordelen ertussen te zetten.  Van daaruit spreek je mensen aan en spreek je je uit! Je bent geïnteresseerd in hun houding. Laat ze uitspreken wat hun behoefte zijn. Creëer betrokkenheid, pas dan zullen mensen zich verantwoordelijk voelen, stemmen ze af en komen tot besluitvorming. Heldere besluitvorming komt tot stand wanneer er wordt beslist op basis van duidelijke (organisatie)doelen.

Het kan ook betekenen dat je afscheid moet nemen van iemand omdat je beide tot inzicht komt dat de persoonlijke doelen niet matchen met het organisatiedoel. Als samenwerkingsverband kun je daarna de energie weer richten op de realisatie van het gemeenschappelijke doel.

Realiseer je doel

Zodra we het punt van afstemming hebben bereikt zijn we klaar om te gaan realiseren, we krijgen richting; (missie en visie en doelstellingen). We worden bewust met wie we samenwerken, wat ieders kwaliteiten zijn (kennis, kunde en vaardigheden), er komen ideeën op hoe we het doel het best kunnen realiseren (welke organisatievorm past het beste om de doelen te realiseren).

Daarna stemmen we weer af; nu weten we van elkaar waar we naar toe willen, wat onze persoonlijke doelstellingen zijn. Dan kunnen we de centrale vraag beantwoorden; wat willen we gezamenlijk ondernemen in het belang van de klant of organisatie? Welke waarde voegen we toe? Dat we daar tenslotte geld mee genereren moet een gegeven zijn en geen doel op zich.

Korte samenvatting

Doelen realiseren in 4 stappen; 1. Creëer een inspirerend doel van waarde; 2. Richt je aandacht en energie 3. Stem af en werk samen 4. Realiseer je doel

Vormen van ENERGIE zijn o.a. intentie, vitaliteit, vertrouwen, plezier, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en motivatie.

AANDACHT; gericht aan iets denken of waarnemen.

AFSTEMMEN = verwachtingen in overeenstemming brengen.

SAMENWERKEN; Toestaan om op ’n andere manier naar een situatie te kijken.

Realiseren doe je door je aandacht (energie)  te richten, af te stemmen met je omgeving en samen te werken (organisatie energie). Het resultaat is dat je groei en ontwikkeling ervaart en nieuwe doelen wilt stellen.

[:]