Inkoop is samenwerken, coachen én managen?

Manage je? Dan ben je bezig met controle houden en beheren. ”Ik manage het wel” of ”ik regel het wel”! Termen die passen bij behoud en veiligheid, bij het volgen van leidraden en draaiboeken, bij creatief omspringen met de werkelijkheid die soms grillig kan zijn en verandert per minuut. Dit is echter niet alles, inkoop is samenwerken, coachen én managen.

Om bij een inkooporganisatie energie op te wekken moet je je richting kennen, dat is essentieel! Die richting wijst naar het doel. Een doel dat je wil realiseren, dat beweging brengt en waar je op af kunt stemmen met de mensen waarmee je werkt. Een goed afgesteld doel realiseer je compromisloos, mits je eerlijk bent tegen jezelf en tegen anderen. Focus op wat je de moeite waard vind om te realiseren en toon jezelf een goed manager en een leider door je hierover uit te spreken, zonder de stem van een ander stil te leggen.

Samenwerken is altijd de basis, het is gezichtspunten delen, jezelf toestaan om ook op een andere manier naar een situatie te kijken. Juist het gezichtspunt van een ander kan verhelderend werken en een nieuwe kijk op de situatie geven.

Maar, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Verhoudingen in een team zijn doorslaggevend voor het eindresultaat. Als leider en manager ben je ook coach en besteed je aandacht aan het creëren van een teamspirit. Een team dat op elkaar afgestemd is heeft veel meer kans op succes. Creëer groepsdoelstellingen, dat biedt medewerkers de mogelijkheid elkaar aan te spreken, feedback te leveren en te coachen, benut je kansen!

Maak gebruik van de kracht van het teamdenken waarin TEAM staat voor Together Each Achieves More. Hiermee kan je boven de beperkingen uitstijgen van het individuele denken. Antwoorden zijn diepgaander en krachtiger wanneer je samenwerkt en er draagvlak ontwikkeld wordt. Je kan het met elkaar eens worden over thema’s die onoverbrugbaar leken, zolang je maar een gezamenlijk doel hebt.

Vanuit welk gezichtspunt kijk je naar een situatie? Is er een of zijn er meerdere waarheden? Afstemmen binnen inkoop, samenwerken, coachen en managen. Communicatie en het uitspreken van verwachtingen zijn de basis van teamwerk waarmee een prachtresultaat behaald kan worden! j