Prikkel en reactie

De ruimte die er is tussen prikkel en reactie is niet voor iedereen gelijk. Hoe vrij je bent in je denken en doen hangt af van je verleden en hoeveel invloed dat heeft op je huidige gedrag. Iemand zegt iets en het is niet in overeenstemming met wat jij vindt. Wat doe je dan? Reageer je of ben je opmerkzaam en stel je vragen?

Hoe je reageert is gebaseerd op je gevoel of emotie. Het heeft te maken met eerdere ervaringen (vaak de negatieve) die “weggestopt” zijn en die een alarmsignaal in je oproepen. Wat niet in je ervaringskader past kan je vaak (onbewust) niet ervaren. Je reageert en projecteert uit op je omgeving die je vervolgens verantwoordelijk maakt (met andere woorden je maakt jezelf afhankelijk). Zij moeten het dan ontgelden, zowel jij als zij voelen zich niet begrepen en haken af. De hakken gaan in het zand. Zij, de ander, begrijpen het niet en wil niet veranderen is de conclusie.

De ruimte die er is tussen prikkel en reactie is de vrijheid om te kiezen. Hoe groter de ruimte, hoe meer vrijheid, hoe beter de afstemming en dus een beter resultaat. Ervaar ik de vrijheid om te wachten met een antwoord en interesse te tonen of reageer ik al voordat ik bewust een antwoord kan geven?

Communiceren = afstemmen = verwachtingen in overeenstemming brengen. Het is zeggen wat je denkt, wat je ervaart (voelt) en wat je van de ander verwacht. Communicatie gaat over contact, verbinding en gemeenschappelijk onderling verkeer. Communiceren is je eigen onzekerheden overwinnen, loskomen van oordelen over anderen. De moed en durf hebben om jezelf te zijn en de bereidheid hebben om open te staan voor de ander, de dingen vooral niet persoonlijk te nemen en te leren van wat gebeurt.

Persoonlijk leiderschap

Je kan de ruimte van vrijheid verhogen door zelfbewust te zijn. Bewust van datgene wat er om je heen gebeurt, zonder vooroordelen. De ruimte tussen prikkel en reactie maakt dat je doelbewust bent en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag. Je gaat afstemmen en komt tot samenwerking. Dit is het einde van discussie en het begin van oprechte interesse, communicatie en co-creatie.

Leiderschap begint bij jezelf. Wat wil je realiseren en hoe wil je dat doen? Zie wat de omgeving spiegelt, wat kan je daarvan leren? Wanneer je de eigen antwoorden hebt kan je een visie creëren en die kan je delen met je omgeving. Kortom, ken je eigen aanpak (gebruiksaanwijzing).

Een gebruiksaanwijzing er een is van ervaren en voelen, gemengd met kennis en kunde. De kunst van ervaren is dat je zonder invulling, oordeel of verwachting aanwezig bent. Wanneer je niet de ruimte hebt om te ervaren reageer je. Het “binnen” laten komen van reacties of opmerkingen van anderen en vanuit bewuste verantwoordelijkheid in actie komen is leiderschap.

Leiderschap is anderen de ruimte bieden dat er iets mag en kan veranderen, kortom we leren van elkaar en de leider neemt verantwoordelijkheid om de focus te houden op het gezamenlijke doel (het doel dat iedereen wil realiseren), dat doel inspireert.

En samenwerken is gezichtspunten delen, jezelf toestaan om op een andere manier naar een gebeurtenis of situatie te kijken. Juist het andere, niet vooraf gerealiseerde, gezichtspunt werkt erg verhelderend en geeft een nieuwe kijk op een situatie.

Mensen die geïnspireerd samenwerken, ervaren dit proces als inzicht gevend, krachten bundelend en probleemoplossend. Niet alleen directbetrokkenen merken het, maar ook de omgeving ervaart deze verandering in samenwerken. Alleen al vanwege deze ervaring stellen mensen spontaan nieuwe doelen. Die ervaring van succesvol samenwerken, blijft inspireren en motiveren.

En wie daarvoor zorgt? De inspirerende leider die zijn eigen gebruiksaanwijzing kent en harder aan zichzelf werkt dan aan zijn baan!

Kan je dat leren?

Het is voor Motive en haar talenten en werknemers een skill die je door ervaring verbetert. Het woordenboek zegt over leiderschap dat je richting geeft, vooropgaat, sturing wilt geven. De drive komt van binnenuit omdat je iets wilt betekenen voor je omgeving, je wilt richting geven, vooropgaan.

Leidinggeven is richting geven zonder de mogelijkheid te verliezen kritiek te accepteren en het voor je omgeving mogelijk te houden deze kritiek ook vrij te kunnen geven. Pas wanneer je je bewust bent van je acties en de gevolgen daarvan ontdekt, besef je dat elke verandering bij jezelf begint. Pas bij oprechte interesse in de ander en in verbinding met de omgeving onstaat er een situatie van samen doelen realiseren.

Kortom, leiderschap kan je leren wanneer je dat vanuit jezelf wilt, wanneer het je passie is om in dienst van het geheel te werken. Wanneer jij je bewust bent van je gedrag en datgene wat je ervaart kan je ook jouw achterliggende overtuiging vinden, die jouw respons veroorzaakt. En wanneer je het gezichtspunt kan aannemen dat je jouw eigen werkelijkheid creëert door de meningen die je heb over andere meningen of situaties, dan kan je die meningen onderzoeken op waarde en met je omgeving in gesprek gaan. Het mooie is dat iedereen waarneemt volgens zijn of haar mening, en wanneer we dat beseffen worden we geïnteresseerd in de ander, gaan we samenwerken en lossen we problemen op.

Dat betekent dat leiderschap een skill is, iets wat je kan leren door je gebruiksaanwijzing te onderzoeken, verbeter de wereld, begin bij jezelf!