Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klantcase Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Motive heeft de juiste kennis en ervaring in huis om inkooptrajecten in goede banen te leiden, ze hebben ons totaal ontzorgd”

Norman Regtering- Hoofd Inkoop, Logistiek & CSA

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een modern ziekenhuis in Ede. Het verzorgingsgebied van ZGV bestaat uit ruim 260.000 inwoners in met name West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht. Met meer dan 600 bedden, 2.600 medewerkers en 168 medisch specialisten zet ZGV zich elke dag weer in voor de beste patiëntenzorg. Ook Motive heeft hieraan bijgedragen op het gebied van inkoop.

Motive Talent Peter van Eijk-Bos heeft twee inkoopprojecten voor ZGV uitgevoerd. Allereerst heeft Peter het inkooptraject ‘koffie & warme drankenvoorziening’ onder de loep genomen en waar nodig verbeteringen aangebracht. Ook heeft Peter, in samenwerking met de interne hoofd technische dienst, de hele private aanbesteding van ‘integraal beheer parkeergarage’ begeleid.

Naast deze projecten lag de focus van zijn werkzaamheden op het inkopen van alle (medisch) technische- en vastgoed gerelateerde onderhoudscontracten en het opstellen van standaardcontracten voor producten die worden ingekocht voor de OK (operatiekamer). Zijn bijdrage binnen ZGV heeft geleid tot flinke inkoopbesparingen.

Meer over Peter

Bekijk meer klantcases: