Partou kinderopvang

Klantcase Partou kinderopvang

“Als eerste partner van Motive Talent ben ik trots om steeds weer Talenten te zien groeien binnen Partou”

Victor Huijboom – Facilitair Management & Inkoop

Bij Partou is geen dag hetzelfde. 3.300 medewerkers op 325 locaties zorgen samen voor 26.000 kinderen. Zij het dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Waarom heeft Partou gekozen voor een Motive Talent? Door alle bezuinigingen in de kinderopvang zat de sector in zwaar weer. Zodoende was Partou genoodzaakt om besparingen te creëren op verschillende bedrijfsprocessen. Motive Talent heeft bijgedragen aan deze besparingen door allereerst het inrichten van de inkoopfunctie en contractbeheer/ contractmanagement. Bovendien heeft Ilona een spendanalyse uitgevoerd van de soft services waardoor (direct en indirect) forse besparingen zijn gecreeërd. Sinds Partou in 2013 partner is van Motive hebben verschillende Talenten, Pieter Langenhuijsen, Ilona Looij en Eline Cammeraat, bijgedragen om deze besparingen te realiseren.

Gestructureerd inkoopbeleid
In eerste instantie heeft Pieter de basis gelegd wat betreft inkoop. Hij heeft processen dusdanig ingericht dat het optimaal aansluit bij de capaciteiten van Partou. Pieter heeft zijn beleidsplan gerapporteerd in de vorm van een inkoopkalender en inkoophandboek.

Ook heeft Pieter het contractbeheer gecentraliseerd en kennis gedeeld over hoe leveranciers te beoordelen en over hoe contractonderhandelingen te voeren. Bovendien heeft Pieter landelijke tenders begeleid. Het resultaat: een gestructureerd inkoopbeleid waardoor kostenbesparingen zijn gerealiseerd.

Meer over Pieter

Spendanalyse en besparingsadvies
Na veel praktijkervaring voor Pieter en een succesvol resultaat is het inkoopportfolio uitgebreid onder de loep genomen door Ilona. Als partner van Motive beschikt Partou over de kennis en capaciteit om dergelijke vraagstukken uitgebreid op te pakken. Het inkoopportfolio van Partou bestaat uit legio producten, te denken valt aan luiers, speelgoed, billendoekjes etc.

Ook is er een spendanalyse uitgevoerd. Dit is de basis voor een plan van aanpak per productcategorie. Op basis van het plan van aanpak is Partou geadviseerd over op welke producten zij besparingen kunnen realiseren en op welke manier. Zodra het advies werd goedgekeurd, zijn de interne betrokkenen de samenwerking aangegaan met Motive Talent om de besparingen door te voeren.

Meer over Ilona

Inkooptraject schoonmaakleverancier
Motive talent Eline heeft bijgedragen aan de kostenbesparing met een inkooptraject voor een nieuwe schoonmaakleverancier. Voor circa 40 locaties in regio Amsterdam zocht Partou een nieuwe schoonmaakleverancier.

Allereerst zijn er bepaalde partijen geselecteerd en benaderd. De partijen zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek en aan de hand van het Programma van Eisen en een schouwing bij een aantal locaties kregen zij de gelegenheid een offerte op te stellen. De eisen en wensen van Partou op het gebied van de schoonmaak zijn in kaart gebracht. Zo bleken kwaliteit en communicatie belangrijke aspecten te zijn. Aan de hand van wegingsfactoren konden de offertes goed met elkaar vergeleken worden.

Eén partij bleek goed te passen bij Partou en deed een aanbod tegen een scherpe prijs, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Naast het selecteren van een partij die past bij Partou en die een goede kwaliteit levert, is er ook een kostenbesparing gerealiseerd. Samen met Partou kijken we terug op een succesvol inkooptraject.

Meer over Eline

Bekijk meer klantcases: