Gemeente Renkum

Klantcase Gemeente Renkum

“Al vele gemotiveerde en gedreven Motive Talenten hebben contractmanagment en inkoop binnen Gemeente Renkum verder ontwikkeld”

Wendela Verkaik- Manager sociaal domein

Renkum is een gemeente in de stadsregio- Arnhem en telt meer dan 31.000 inwoners. Renkum is in contact gekomen met Motive Talent doordat er behoefte was aan extra inkoopcapaciteit binnen het sociaal domein. Sinds het begin van de samenwerking in 2015 is Renkum trouwe partner van het Motive Talent programma. Verschillende Motive Talenten; Peter van Eijk-Bos, Pieter Langenhuijsen, Ilona Looij en Jorinde Coes, hebben de geleerde inkoopkennis succesvol in praktijk gebracht bij gemeente Renkum.

Inkoopbeleid opzetten & digitaal contractbeheer
Onder begeleiding van een professionele inkoopcoach heeft Pieter zich in eerste instantie ingezet om inkoop te grondvesten binnen de gemeente. Met zijn enorme inkoopdrive wist hij zijn collega’s al snel te enthousiasmeren. Onlangs afgestudeerd aan International Real Estate & Facility Management creëerde hij moeiteloos draagvlak bij het management om professionele inkoopactiviteiten van de grond te krijgen.

Zijn opvolger Peter heeft zich tijdens zijn Motive Talent programma bij gemeente Renkum bezig gehouden met contractbeheer binnen het sociaal domein. Contractbeheer is het inzichtelijk maken van informatie zoals  gesloten contracten, looptijden, en prijsherzieningen etc. In een mum van tijd was er een digitaal overzicht met alle vereiste informatie over contracten en heeft Peter zorggedragen dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats beschikbaar is. Bovendien heeft Peter de contractbeheerders werkinstructies gegeven om ervoor te zorgen dat zijn kennis niet verloren zou gaan na afronding van zijn traineeship.

Contractmanagement & adviesrapport
Ilona heeft zich met name gefocussed op het contractmanagement binnen de gemeente. Voor het sociaal domein binnen de gemeente heeft  Ilona een adviesrapport geschreven om contractmanagement en –beheer in te richten gebaseerd op de regionale samenwerking waar gemeente Renkum onderdeel van uitmaakt (Regio centraal Gelderland). Dit adviesrapport geeft advies over de benodigde functionarissen en de interne inrichting. Dit advies is doorgevoerd door Ilona en geïmplementeerd door middel van het inrichten van contractmanagement, het opstellen van processen en werkinstructies sociaal domein breed en het inrichten van overlegstructuren binnen de gemeente, maar ook met de samenwerkingsorganisatie regio centraal Gelderland.

Ilona heeft haar Motive Talent programma met succes afgerond bij de gemeente en haar werkzaamheden overgedragen aan Jorinde. Onder wekelijkse begeleiding van Ilona is Jorinde verantwoordelijk voor het contractmanagement binnen de gemeente. Jorinde verricht uiteenlopende werkzaamheden van het implementeren van Vendorlink (contractbeheer systeem),  beheren en uitzetten van regionale- en lokale gecontracteerde zorgproducten en het begeleiden en sturen op de daarbij horende contracten. Tevens richten haar werkzaamheden zich op (Europese) aanbestedingsprocessen, waaronder leerlingenvervoer en medisiche advisering.

Bekijk meer klantcases: