AEB Amsterdam

“Het enthousiasme waarmee de Motive Talenten het oppakken is 80% van het resultaat”

Hans van Veen, Interim Teamleider Inkoop & advies

Onze samenleving staat voor de uitdaging slimmer en verantwoord om te gaan met grondstoffen. De meeste mensen vinden afval waardeloos, weg ermee want opgeruimd staat netjes. Bij AEB Amsterdam kijkt men anders naar afval. Afval is een bron van energie en innovatieve mogelijkheden. Als grootste afval energie bedrijf óp 1 locatie in  Nederland verwerkt AEB Amsterdam afval met als doel hieruit zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen en energie terug te winnen. Zo worden bij voorbeeld ca. 300.000 huishoudens in Gemeente Amsterdam van duurzame energie voorzien door het AEB.

Hans van Veen heeft als interim inkoopmanager de opdracht om de inkoop functie van het AEB te professionaliseren. Dat dit succesvol verloopt bleek al snel uit de toenemende vraag naar inkoopondersteuning.

Door de extra vraag naar inkoopcapaciteit is AEB Amsterdam in contact gekomen met Motive. Versterking op de inkoopafdeling is een van de zaken die AEB Amsterdam nodig heeft om haar (inkoop)doelstellingen te realiseren. Bovendien heeft inkoopcoach Rob jarenlange ervaring bij concullega Twence, door deze branchespecifieke kennis en ervaring was de keuze voor Motive een logische stap om vooruitgang te boeken op inkoopvlak.

In de beginperiode was intern de vraag of een Motive Talent zou voldoen aan alle wensen. Hoe snel pakt een trainee de dagelijkse inkooptaken op? En worden de resultaten behaald die wij voor ogen hebben?

Aanbesteding turbine onderhoud

Motive Talent Onno heeft met zijn enthousiasme laten zien dat dit geen enkel probleem is. Als inkoper zonder technische achtergrond kreeg hij o.a. niet de minste taken: het onder een erkenning regeling aanbesteden van planmatig onderhoud en het aanbesteden van turbine onderhoud. Samen met de technische collega’s en onder begeleiding van zijn coach heeft Onno zo het aanbestedingstraject van 8 segmenten van installatie onderhoud  verzorgd. Hij heeft op basis van specificaties samen met  de business, offertes vergeleken, beoordeeld en contracten opgemaakt.

En dat alles met gebruikmaking van het voor hem totaal nieuwe digitale platform van Negometrix.

Meer over Onno

Project inkoop

Kort na het intreden van Onno is ook oud Motive Talent Coen begonnen bij AEB Amsterdam. Coen was verantwoordelijk voor project inkoop. Het magazijn en het bevoorradingsproces was zijn domein. Hiervoor werd een groot optimalisatie traject opgestart waarvoor alle materiaal leveranciers opnieuw moesten worden gecontracteerd. Hij hield zich daarbij bezig met het selecteren en contracteren van leveranciers door middel van aanbestedingen, het onderhouden van contacten met de technische collega’s en het communiceren van leveranciers afspraken op operationeel inkoopniveau. Ook hier werd uitsluitend digitaal gewerkt op het Negometrix platform.

Meer over Coen

Aanbesteding & Dynamisch aankoopsysteem

Na de opdracht van Onno, nam Yonda zijn lopende projecten over. Ook zij heeft  als project inkoper op de technische dienst veel te maken gekregen met aanbesteden. Zo heeft Yonda de aanbesteding van de gelijk- en wisselrichters (noodstroomvoorziening) vanaf de behoeftespecificatie tot aan de contracteringsfase zelfstandig doorlopen. Samen met een senior collega is ze daarnaast betrokken geweest bij de aanbestedingen voor het turbine onderhoud voor 2018. Tot slot is ze nauw betrokken geweest bij het dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van tijdelijk personeel. Deze beheerde en optimaliseerde zij samen met een senior inkoper. Inmiddels heeft Hans van Veen, Manager ICM van het AEB, in het inkoopbeleid opgenomen dat de inhuur van externen via het DAS dient te verlopen en wordt hiermee tegelijk marktwerking gecreëerd en rechtmatigheid geborgd.

Meer over Yonda

Bekijk meer klantcases: