Motive Talent ondersteunt bij sociaal domein

In 2015 is de decentralisatie van het sociaal domein een feit. Alle zorg omtrent Jeugd, Wmo en Participatie is overgegaan van de landelijke overheid naar de gemeenten. Nu drie jaar later is er veel werk verzet door gemeenten om het sociaal domein in te richten. Er zijn regiosamenwerkingen opgericht, om bijvoorbeeld collectief in te kopen. Motive Talent ondersteunt gemeenten bij de transitie.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf het begin is Motive Talent Ilona betrokken bij het sociaal domein. Als Motive Talent ondersteunde ze haar senior bij het inrichten van het contractbeheer bij een gemeente. Daarnaast ondersteunde Ilona een andere trainee om het gehele bestand qua aanbieders – producten – prijzen correct te krijgen alvorens dit in het systeem geladen werd bij de betreffende gemeente. Deze actie was zeer belangrijk om onnodige uitval van facturen te voorkomen, maar ook om te zorgen dat alle gecontracteerde partijen inclusief gecontracteerde producten zichtbaar waren voor consulenten. De toewijzing van zorg mag tenslotte geen vertraging oplopen, omdat een administratieve handeling niet voltooid kan worden.

 

Ervaring Motive Talent Ilona

Het afgelopen jaar is Ilona, verantwoordelijk geweest voor het inrichten en uitvoeren van contract management voor een gemeente voor het sociaal domein. Zij is gevraagd een rol te spelen in de regionale samenwerking, die dat jaar is opgericht. In het kader van de samenwerking is Ilona gevraagd om met haar kennis omtrent inkoop- en contractmanagement mee te kijken en de belangen van de gemeente te behartigen. Een intensief jaar, waarin sociaal domein vele mooie stappen vooruit heeft gezet.

“Het wiel heb ik al in mijn rugzak zitten en dit wiel draag ik nu over aan de trainees die ik begeleid binnen het sociaal domein” – Ilona Looij

 

Ilona: ”Door mijn ervaring binnen het sociaal domein van de afgelopen jaren weet ik dat er al veel stappen zijn genomen, maar dat we er ook nog lang niet zijn met zijn allen. Een belangrijk gegeven is dat we als gemeenten/regio samenwerkingen met elkaar in gesprek blijven treden, i.p.v. het wiel ieder voor zich uit te vinden. Het wiel heb ik al in mijn rugzak zitten en dit wiel draag ik nu over aan de trainees die ik begeleid binnen het sociaal domein. Het coachen van trainees met een opdracht binnen het sociaal domein doe ik met veel plezier en toewijding. Er is tenslotte nog een tekort aan (goede) inkopers en contractmanagers binnen het sociaal domein en middels een traineetraject hopen we dit te kort op te lossen”.

[:]