Inkoopondersteuning bij de transformatie van een Sociaal Domein

De gemeente Renkum heeft in samenwerking met Keizers & Vissers, een dienstverlener gespecialiseerd in overheidsconsultancy, haar Sociaalstocksnap_y01vdyax63 Domein getransformeerd. Een belangrijk onderdeel bij deze transformatie is natuurlijk het inkopen en aanbesteden van verschillende facetten. De lokale aanbesteding van ‘Hulp bij het Huishouden’ en aan het (mede) ontwikkelen van het Interactief Aankoopsysteem waren toegewezen aan Motive. Zij was hierbij verantwoordelijk voor inkooptechnische en organisatorische  kant.

De samenwerking
Keizers & Vissers schrijft hierover: ” De elkaar aanvullende expertise en nauwe samenwerking tussen Keizers & Visser (Sociaal Domein) en Motive Talent (Inkoop) hebben zorg gedragen voor verwerving van Hulp bij het Huishouden, waarbij alle ambities van de gemeente Renkum zijn verwezenlijkt: borgen van een hoge kwaliteit van zorg, voorwaarden scheppen voor gepaste salariëring van medewerkers en bewerkstelligen van variabele tarieven, waardoor inwoners keuzemogelijkheid hebben voor welke prijs zij Hulp bij het Huishouden willen hebben. Bovenal is ruimte gecreëerd voor innovatie van de zorgverlening, waarvan Hulp bij het Huishouden integraal onderdeel uitmaakt.” 

Parallel aan de lokale aanbesteding Hulp bij het Huishouden is vorm gegeven aan het innovatief verwerven van de overige maatwerkvoorzieningen in Regio Centraal Gelderland verband. In de ontwikkeling van het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S) heeft Motive Talent een doorslaggevende rol gespeeld. Interactief staat voor: samen met inwoners, cliëntvertegenwoordigers en aanbieders de gewenste dienstverlening bepalen en afspraken maken over prijzen en kwaliteitseisen. Het aankoopsysteem geeft maximaal ruimte aan de transformatie in het sociaal domein, omdat nieuwe aanbieders voortdurend kunnen instappen en nieuwe arrangementen steeds kunnen worden toegelaten.” (Bekijk hier het volledige artikel)

Wat Motive precies gedaan heeft
Bij de aanbesteding van Hulp bij het Huishouden was het belangrijk om de positie van de medewerkers die bij de aanbieders werken te verstevigen. In veel branches worden vaste uurtarieven afgesproken, waarna de aanbieder bezig gaat met winstmaximalisatie door de salarissen van de medewerkers zo laag mogelijk te houden. De stakingen in de schoonmaakbranche zijn natuurlijk bij iedereen bekend.

In de aanbesteding Hulp bij het Huishouden is een omrekenfactor gehanteerd die een afgeleide is van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning. Daarnaast is verplicht gesteld dat alle aanbieders zich conformeren aan de cao VVT. Maandelijks vindt rapportage vanuit de aanbieders plaats waarin onder andere opgenomen wanneer (periodiek) de ingezette mensen beloond worden en in welke schaal  zij zitten. Op deze wijze kan de gemeente controleren of het in rekening gebrachte tarief correct is. De reactie van de wethouder, mevrouw van den Berg, kunt u hier vinden.

Wist u dat?
Een van onze inkooptrainees, Pieter Langenhuijsen, momenteel vanuit Motive Talent werkzaam is bij de gemeente Renkum? Pieter Langenhuijsen geeft de gemeente advies over de inrichting van ‘inkoop & aanbesteden’ in samenhang met regionale samenwerkingen. Daarnaast vertegenwoordigt hij de belangen van Gemeente Renkum bij de inrichting van een intergemeentelijke samenwerking op gebied van inkoop & aanbesteden en bij een regionale aanbesteding op gebied van energie. Naast deze werkzaamheden heeft hij contractmanagement uitgevoerd voor het sociaal domein, een inkoopanalyse uitgevoerd en een adviesrapport over de inrichting van inkoop opgeleverd.

Wil u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend met een van ons contact op.

 

Het vorige nieuwsbericht: