Inkoop ontwikkeling en perceptie

We hebben doelen in ons leven. Een aantal van die doelen zijn bewuste keuzes. Maar naast deze bewuste doelen hebben we ook onbewuste doelen die we nastreven. Je voelt hem misschien al aankomen; wanneer bewuste en onbewuste doelen niet afgestemd zijn conflicteren ze. Dan ontstaat er zoiets als; een deel van mij wil iets realiseren, een ander deel van mij wil iets ontlopen of uitstellen, het goede moment is er nog niet. Maar is er überhaupt een juist moment?

Gerco Rietveld heeft het in zijn boek, Inkoop, een nieuwe paradigma, over de inkoopidentiteit. Welke identiteit meet inkoop zich aan om haar rol te vervullen? Veel zal afhangen van de identiteit die de inkoopmanager aanneemt om de inkoop taak in te vullen. Het helpt dan wanneer die manager bewust is van de ingenomen identiteit, waarom die identiteit wordt aangenomen en wat het effect is op de omgeving en de mogelijke reactie, op die (inkoop)identiteit.

Mijn deels onbewuste doelen hebben invloed op mijn manier van werken en mijn inkoop identiteit. Misschien kun je je voorstellen dat de onbewuste doelen die ik nastreef gekoppeld zijn aan een onbewuste identiteit die ik inzet om die doelen te realiseren. Dat leidt vervolgens weer tot de vraag; wanneer ik bewust ben van wie ik ben en welke doelen ik zou willen realiseren, neem ik dan automatisch een bepaalde houding aan waarmee ik de doelen probeer te realiseren?

Perceptie komt in beeld; het begrip dat aangeeft hoe een persoon die iets waarneemt dat waargenomen beeld beleeft en interpreteert. Interessant! Ben ik me bewust van mijn identiteit en de daar aan gekoppelde perceptie, wat neem ik waar?

Wanneer het antwoord op de laatste vraag niet helder is kun je je afvragen of er sprake is van een vrije keuze die je maakt met het aannemen van de inkoopidentiteit zoals Gerco schrijft. Ontwikkel je en kom tot de kern van wie je bent en wat je nastreeft!

Gerco vervolgt zijn betoog met “het zijn vaak de anderen die de grenzen bepalen”. Vanuit deze zienswijze kun je verschillende werkwijze hanteren; je zoekt naar de vrijheid in gebondenheid en creëert daarbinnen de inkoopdoelstellingen die dienstbaar zijn aan de organisatiedoelen. Of je creëert doelstellingen in dienst van de organisatie en stemt die op voorhand af met het “hogere” management. Daarmee creëer je je eigen grenzen. Je neemt een proactieve houding aan, zeg maar de identiteit die bij je past om je doelen te realiseren op een manier waarbij je er van overtuigd bent dat dit jouw en je team de meeste kans van slagen biedt en wanneer je goed hebt afgestemd, vindt het hogere management dat ook!

Op deze en andere onderwerpen worden onze talenten gecoacht gedurende de tijd dat ze werkzaam zijn bij Motive talent. We coachen onze talenten met passie voor inkoop zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot inkopers die bewust zijn van de manier van waarnemen en dat die waarneming wordt beïnvloed door identiteit. Zoals Covey aangeeft; wat is de ruimte die je ervaart tussen stimulus (waarneming) en respons (reactief of bewuste actie)? Is die ruimte groot dan kun je spreken van persoonlijk leiderschap en ben je beter in staat bij te dragen aan de realisatie van de inkoopdoelstellingen. Samen vooruit met inkoop!