Dienstverlening

In onze dienstverlening van Motive bieden wij onze junior inkopers als trainees voor een periode van acht tot twaalf maanden aan bij een organisatie. Een ervaren inkoper ondersteund deze werkzaamheden door intensief te begeleiden. Deze senior inkoper, door ons de vakinhoudelijke coach genoemd, wordt door Motive Talent verzorgd en dit geldt ook voor de coach persoonlijke ontwikkeling. Voor deze intensieve coaching betaalt u niks extra! De vakinhoudelijke coach gemiddeld acht uur per week bij de organisatie aanwezig. Gedurende deze acht uur adviseert en begeleidt hij of zij het Talent en zo borgen we de kwaliteit voor de inkooptrajecten die we uitvoeren.

De praktijk heeft uitgewezen dat het Talent zich in korte tijd veel inkoopvaardigheden eigen maakt en projecten kan realiseren waar normaal gesproken iemand met veel meer ervaring noodzakelijk is. De organisatie profiteert direct van deze aanpak, met name omdat de adviezen én begeleiding toegespitst zijn op jouw organisatie. Een senior inkoper van Motive wordt ingezet met zijn of haar specialiteiten, gebaseerd op de opdracht.

Waarmee kunnen wij jou van dienst zijn?

Aanbestedingen

Vanwege de procedurele aanpak van het aanbestedingsproces kan een Talent als projectleider acteren met behulp van een elektronisch platform. Het platform is geen vereiste, maar hierdoor kan het Talent het gewenste resultaat sneller bereiken. Het Talent faciliteert de deelnemers aan het aanbestedingsproject, en daagt uit bij het creëren van specificaties. De inkoopcoach begeleidt het Talent in het aanbestedingsproces waardoor de opdrachtgever ontzorgd wordt.

Contractmanagement

Contractmanagement is het bewaken en evalueren of de partijen de gemaakte afspraken nakomen. Het doel van contractmanagement is dan ook het zo effectief mogelijk uitputten van de contractovereenkomsten. De Talenten van Motive zorgen voor het nakomen van de zorgvuldig gemaakte afspraken zodat bereikt wordt wat was afgesproken. Het wordt zo toegepast om de samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever te verbeteren zodat er optimaal wordt gepresteerd en dat we van elkaar leren.

Inkoop organisatie

Een organisatie is opgebouwd uit verschillende lagen, een variëteit aan werknemers en heeft zo een eigen cultuur en een manier waarop dingen werken. Soms is de manier waarop het gaat prima, maar het kan vaak beter en ruimte voor ontwikkeling is er altijd. Talenten van Motive kunnen een verandering in de houding van de inkoopafdeling in gang zetten en hierdoor deze afdeling flexibeler maken. Een betere sfeer, toegenomen werkplezier en efficiënter werk behoren tot de resultaten.

Inkoopdashboard

Je hebt de doelstellingen gecreëerd en gaat aan de slag om ze te realiseren. Het is dan handig wanneer je eenvoudig kunt zien waar je je bevindt, dat is de functie van een dashboard. De prestatie indicatoren, KPI’s, meten een prestatie van de inkoopafdeling. Ze maken inzichtelijk wat gerealiseerd is en in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt zijn. Met de verkregen gegevens kun je bijsturen en actie nemen. Het Talent van Motive kan het dashboard meer inrichten en ter beschikking stellen. Ook kan het Talent bijdragen aan de gewenste veranderingen en hierop gaan sturen.

Inkoopprojecten

Binnen organisaties moeten vaak wezenlijke opdrachten, taken of problemen worden opgepakt en opgelost. Vaak komt het er niet van door de waan van de dag. Dan komt er een moment waarop je tijd beschikbaar moet maken om het onderwerp aan te pakken. Een projectaanpak is dan het instrument. Je selecteert een deel van de medewerkers en gaat aan de slag. Hoe? Het Talent van Motive neemt het leiden van de processen op zich en doorloopt fasen die leiden tot groei en ontwikkeling van individu en organisatie.

Systeem optimalisatie

Systemen lopen en werken, maar beter kan altijd, en soms wringt er iets op de plek waar we het misschien niet hadden verwacht. Als dit het geval is kan systeem optimalisatie een oplossing zijn. Door gebruik te maken van de PDCA-cirkel ontstaat een pad naar verbetering.

Vraagstuk

Ben je enthousiast geworden en heb je behoefte aan een sparringpartner om inkoop binnen jouw organisatie verder te ontwikkelen? Dan kan je bij Motive Talent altijd terecht.

Motive streeft naar Talenten op zoveel mogelijk fronten worden uitdagen om zo alle facetten van het inkoop vak te doorgronden. Onze professionele inkoopcoach neemt de begeleiding uit handen zodat je optimaal geniet van de extra capaciteit, kennis en kunde binnen jouw organisatie. Zo werkt de dienstverlening van Motive!