Inkooporganisatie

Inkooporganisatie

Een inkooporganisatie is dienstbaar aan het primaire proces en (h)erkent de vaardigheden die nodig zijn, naast de inkoopkennis en -kunde, om dienstbaar aan de organisatie bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelen.

Hiervoor is nodig dat de inkoper zijn eigen blauwdruk kent en altijd geïnteresseerd is in de vraag achter de vraag. Alleen dan ervaart de omgeving de toegevoegde waarde van de inkoopafdeling. Dit uitgangspunt maakt dat de inkoopafdeling altijd moet werken vanuit het gezichtspunt wat de omgeving van haar verwacht en hoe dat kan worden ingevuld. De missie en visie van de organisatie is het uitgangspunt, hiervan wordt de visie en missie van de inkoopafdeling afgeleid. Vanuit de doelstelling kan de afdeling worden georganiseerd en is duidelijk welke kennis, kunde en vaardigheden noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren. Trefwoorden van een inkooporganisatie zijn; professionalisering, regelgeving, capaciteit, continuïteit, kostenbeheersing, veiligheid en kwaliteit.

Door de inkoopkennis en ervaring met die van anderen samen te voegen, creëren we betere kansen om succesvol bij te dragen aan het resultaat van een organisatie. Inkoop neemt, naast beschikbaarheid, risico en kosten, duurzaamheid mee als criterium in haar leveranciers- en categoriemanagement.

Waarom een dienstbare inkoopafdeling?
Samen! Samenwerkingspartners; We zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is voor duurzame ontwikkeling. Samenwerken en afstemmen met directie, middenkader en afdelingen vormt de basis voor succes. Een (inkoop)bewuste organisatie en vroegtijdige (inkoop)betrokkenheid zijn voorwaarden voor een effectief inkoopproces die bijdraagt aan de doelstelling van uw organisatie. Vroegtijdige betrokkenheid vereist een proactieve inkoopafdeling, ondersteunend aan het primaire proces. Uitgangspunt is de bijdrage te onderkennen van inkoopafdeling.

De Motive Talent benadering is dat inkoopmedewerkers hun eigen blauwdruk kennen en de principes van Stephen Covey kennen. Zo zijn ze beter in staat een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Zij proberen eerst de vraag van de omgeving te begrijpen voordat zij zelf begrepen willen worden, zij stemmen af en creëren een gezamenlijk doel zodat de uitkomst aan de verwachtingen voldoen. Wanneer je samenwerkt als TEAM (together each achieves more) realiseer je inkoopdoelstellingen. Afgestemde afdelingsdoelstellingen bieden de basis voor de persoonlijke doelstellingen en de inkoopmedewerkers beseffen dat de bijdrage aan de realisatie van de afdelingsdoelstellingen ook bijdragen om hun persoonlijke doelstellingen te realiseren. Dit mondt uit in gezamenlijke groei en ontwikkeling.

Voordelen van een afgestemde inkooporganisatie op een rijtje:

  • Afgestemd de inkoopdoelstellingen realiseren
  • Beter TEAM werken
  • Groei en ontwikkeling
  • Betere (inkoop) prestatie

Waarom een Motive Talent waarde toevoegt
Als Motive klant wordt u ontzorgd; de inkoopcoach treedt op als klankbord en begeleidt het talent tijdens de inzet. Deze combinatie maakt dat verandering/verbetering realiseerbaar is. Het talent, getraind in onderzoek, is nieuwsgierig en leergierig om het geleerde in praktijk te brengen. Samen met u als opdrachtgever werken we het plan uit, wekelijks evalueren we de voortgang.

Motive werkt vanuit het principe van eigenverantwoordelijkheid en draagt zo bij aan de ontwikkeling van de inkoopafdeling. Er wordt o.a gekeken naar de inkoopdoelstellingen, de afstemming met de organisatiedoelstellingen en hoe de persoonlijke doelstellingen van de medewerkers hierop afgestemd zijn.


Lees hier cases waar wij dit in praktijk hebben gebracht: