Een flexibele inkooporganisatie

Een inkooporganisatie is dienstbaar aan het primaire proces en (h)erkent de vaardigheden die nodig zijn, naast de inkoopkennis en -kunde, om dienstbaar aan de organisatie bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelen.

Wil je je inkoopafdeling nog beter afstemmen op de behoefte die leeft binnen je organisatie? Wil je in staat zijn de dienstverlening van inkoop nog verder te verbeteren? Motive wil je daar graag in ondersteunen. We zorgen ervoor dat jij als hoofdinkoop in staat bent mee te bewegen met de inkoopbehoefte van je organisatie. Flexibiliteit en  dienstbaarheid zijn daarvoor passende vaardigheden. Het primaire proces herkent dat inkoop bijdraagt aan het realiseren van de organisatie doelstellingen.

Een bewuste inkoper weet hoe hij of zij in elkaar steekt en is altijd geïnteresseerd in de vraag achter de vraag. Alleen dan ervaart de omgeving de toegevoegde waarde van de inkoopafdeling.

Door de inkoopkennis en ervaring met die van anderen samen te voegen, creëer jij als hoofd Inkoop betere kansen om succesvol bij te dragen aan het resultaat van een organisatie. Inkoop neemt, naast beschikbaarheid, risico en kosten, duurzaamheid mee als criterium in haar leveranciers- en categoriemanagement. Op deze manier faciliteert de flexibele inkoopafdeling een soepel productieproces vanuit een dienstverlenende positie.


Lees hier cases waar wij dit in praktijk hebben gebracht: