Inkoopdashboard

Een goed ingericht management dashboard is een instrument waarmee je eenvoudig kunt beoordelen of de inkoopafdeling op koers ligt. Je kunt snel zien waar de problemen zich voordoen. Daarna kun je gericht actie nemen om de situatie op te lossen.

Waarom een inkoopdashboard door een Motive Talent?

Je hebt doelstellingen gecreëerd en gaat aan de slag om ze te realiseren. Het is dan handig wanneer je eenvoudig kunt zien waar in het proces je je bevindt. De Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s), meten een prestatie van de inkoopafdeling. Ze maken inzichtelijk wat gerealiseerd is en in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt zijn. Met de verkregen gegevens kun je bijsturen en actie nemen. Om dit het meest soepel te laten lopen kies je een beperkt aantal KPI’s die gezamenlijk worden vastgesteld en die bepalend zijn voor de bijdrage van inkoop aan het organisatiedoel.

Het is belangrijk dat je de KPI’s gezamenlijk vaststelt, afgestemd met de leiding van de organisatie, zo krijg je eenvoudiger draagvlak en zal de omgeving helpen met het realiseren van de KPI’s. In de mindset van de medewerkers worden de indicatoren opgenomen waardoor ze automatisch vanuit dat gezichtspunt zullen handelen. Realisatie van de inkoop KPI’s is een team effort. Individueel kunnen de teamleden hun persoonlijke doelen in lijn brengen met de afdelingsdoelstellingen. Een maandelijkse evaluatie doet de rest om de focus te houden.

Het resultaat van een inkoopdashboard is dat door veel samenwerken er draagvlak gecreëerd wordt. Deze wordt afgestemd aan de organisatie doelstellingen en wat eerder statisch was moet dynamisch worden. Het dashboard zorgt voor overzicht en inzicht van de afdeling voor iedereen en geeft handvatten om bij te sturen. Het dashboard is een bindmiddel en maakt voor iedereen transparant wat er gebeurd, en een Talent kan dit realiseren en faciliteren.

De voordelen op een rij:

  • Afgestemd samenwerken op basis van de KPI’s
  • Beter teamwerken
  • Overzichtelijke stuurmogelijkheid
  • Betere (inkoop) prestatie