Inkoopdashboard

Inkoopdashboard

Een goed ingericht managementdashboard is een instrument waarmee je snel kunt beoordelen of de inkoopafdeling op koers ligt. Je kunt snel zien waar de problemen zich voordoen. Daarna kun je gericht actie nemen om de situatie op te lossen.

Waarom een dashboard?
Je hebt de doelstellingen gecreĆ«erd en gaat aan de slag om ze te realiseren. Het is dan handig wanneer je eenvoudig kunt zien waar je je bevindt, dat is de functie van een dashboard. De prestatie indicatoren, KPI’s, meten een prestatie van de inkoopafdeling. Ze maken inzichtelijk wat gerealiseerd is en in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt zijn. Met de verkregen gegevens kun je bijsturen en actie nemen. Kies een beperkt aantal KPI’s die gezamenlijk worden vastgesteld en die bepalend zijn voor de bijdrage van inkoop aan het organisatiedoel.

Het is belangrijk dat je de KPI’s gezamenlijk vaststelt, afgestemd met de leiding van de organisatie, zo krijg je eenvoudiger draagvlak en zal de omgeving helpen met het realiseren van de KPI’s. In de “mindset” van de medewerkers worden de indicatoren opgenomen waardoor ze automatisch vanuit dat gezichtspunt zullen handelen. Realisatie van de inkoop KPI’s is een TEAM-effort. Individueel kunnen de teamleden hun persoonlijke doelen in lijn brengen met de afdelingsdoelstellingen. Een maandelijkse evaluatie doet de rest om de focus te houden.

Voordelen van een dashboard op een rijtje:

  • Afgestemd samenwerken op basis van de KPI’s
  • Beter TEAM werken
  • Overzichtelijke stuurmogelijkheid
  • Betere (inkoop) prestatie

Waarom een Motive Talent waarde toevoegt
Het Talent werkt op basis van de net verkregen kennis en kunde vanuit de opleiding aan de inrichting van het dashboard. Het talent heeft een “frisse” kijk op de organisatie en kan onafhankelijk acteren.

U wordt als klant van Motive Talent ontzorgd; de inkoopcoach treedt op als klankbord en begeleidt het Talent tijdens de inzet. In afstemming worden de doelen zorgvuldig geformuleerd, een planning vormt de basis om de voortgang te bewaken, evaluatiemomenten worden bepaald.

De enorme drive van het talent om het inkoopvak in al zijn facetten te doorgronden, gecombineerd met de wekelijkse aanwezigheid van de inkoopcoach borgen een succesvolle inrichting van het dashboard. U als opdrachtgever beschikt daarna over adequate gegevens om uw afdeling te managen.