Inkoop flexibiliteit

Flexibiliteit is het zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen van anderen. Snel kunnen schakelen. Flexibel gedrag wil zeggen: je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving.
Waarom inkoop flexibiliteit?

Voorbeelden van flexibel werken zijn: de bereidheid om eens buiten gewone werktijden een klus te klaren, een collega een handje te helpen om zijn of haar werk af te krijgen als je zelf even een dood moment hebt, iets heel anders te doen dan je gewoonlijk gewend bent, je in te zetten voor iets speciaals en nieuwe dingen te leren. Wie nieuwe dingen leert, is en blijft per definitie flexibel.

Regelmatig merken wij dat partners behoefte hebben aan inkoopkennis, snelle aanvulling op de inkoopcapaciteits of inkoopondersteuning. U heeft de behoefte aan flexibele inzet. Flexibiliteit is een competentie (of een eigenschap) die partners in trainees als positief ervaren. Flexibiliteit is onmisbaar om succesvol te opereren in teams. Een flexibele houding zorgt dat projecten sneller zijn gerealiseerd, er minder conflicten ontstaan en samenwerking tussen teamleden vlot verloopt.

De voordelen op een rijtje:

  • Betere teamgeest
  • Meer creatieve oplossingen
  • Efficiënter werken

Waarom Motive waarde toevoegt

Het Talent wordt opgeleid in het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden zodat zij in staat zijn flexibel te acteren. De vaardigheden die nodig zijn om kennis en kunde dienstbaar te maken aan de omgeving.

Talenten worden uitgedaagd hun lange termijn plannen te formuleren, daar uit worden korte termijn plannen opgesteld die wekelijkse wordt geëvalueerd; wat heb ik gerealiseerd wat kan ik beter doen? Zo leert men flexibel denken en handelen en dragen ze bij aan de realisatie van de doelen van hun opdrachtgevers. De wekelijkse coaching houdt de trainee scherp en 10-wekelijks wordt de groei in vaardigheden geëvalueerd, zo leert de trainee vanuit ervaring.

De kennis wordt door de inkoopcoach ingebracht, hij is wekelijks gedurende één dag op de werkplek van de trainee beschikbaar. Daarnaast is de coach beschikbaar via telefoon, WhatsApp of e-mail. Deze combinatie zorgt voor flexibele inzet.

Welke competenties bij flexibiliteit?

  • Aanpassingsvermogen: onder wisselende omstandigheden efficiënt blijven werken.
  • Creativiteit: creatief vermogen om snel oplossingen te bedenken voor nieuwe situaties.
  • Inlevingsvermogen: goed luisteren naar anderen en hun beweegredenen begrijpen.
  • Snel schakelen: bij onverwachte confrontatie met veranderingen kun je makkelijk schakelen naar een nieuwe taak die de verandering met zich meebrengt.
  • Loyaal aan organisatie: respecteren van bedrijfsregels, ook wanneer ze aan verandering onderhevig zijn en niet overeenkomen met je eigen belang.