Contractmanagement

Contractmanagement

Een contract is een wederzijdse verplichting tussen twee of meer partijen, waarin de wederzijdse afgesproken prestaties (o.a. kosten, risico’s, bijdragen aan verbeteringen)binnen een bepaalde periode zijn vastgelegd. Contractbeheer is het administratieve proces van het beheren van de contracten. De contracten zijn vindbaar en de juiste informatie is op het juiste tijdstip beschikbaar.

Contractmanagement is het bewaken en evalueren of de partijen de gemaakte afspraken nakomen. Het doel van contractmanagement is het zo effectief mogelijk uitnutten van de contractovereenkomsten. Waarbij tegen afgesproken kosten de grootst mogelijke effectiviteit bereikt wordt.

Waarom contractmanagement?
Wanneer er zorgvuldig is ingekocht worden de afspraken in een contract vastgelegd. We willen natuurlijk ook graag dat de zorgvuldig gemaakte afspraken nagekomen worden zodat we krijgen wat we hebben afgesproken. Ook kan contractmanagement toegepast worden om de samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever te verbeteren zodat er optimaal wordt gepresteerd en dat we van elkaar leren. Daarom is contractmanagement een belangrijk instrument om in te zetten.

De invulling van de functie is situatie afhankelijk; inkoop is een proces waarbij de ervaring, opgedaan tijdens het inkoopproces, belangrijk is. Deze ervaring is vaak moeilijk over te brengen naar de contractmanager. Dat is de reden dat sommigen er voor kiezen contractmanagement door de inkoper te laten uitvoeren. Ook het separaat uitvoeren, door gespecialiseerde contractmanagers is mogelijk, een goede overdracht vanuit het inkoopproces naar contractmanagement verdient dan extra aandacht.

Voordelen van contractmanagement op een rijtje:

  • Een betere borging dat de gemaakte afspraken worden nageleefd
  • Verbetering in de prestatie door samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever
  • Een “onafhankelijke” blik op de uitnutting van het contract
  • Een hoger rendement

Waarom een Motive talent waarde toevoegt?
Net als bij andere inkoopdisciplines opgaat; een Motive Talent heeft net zijn opleiding afgerond en is getraind in onderzoek, is nieuwsgierig en leergierig om nu eens echt de theorie in praktijk te brengen. Ze hebben een enorme drive om het inkoopvak in al zijn facetten te leren en te doorgronden. Ze gaan aan het werk en delen hun bevindingen wekelijks met de inkoopcoach. Als opdrachtgever plukt u de vruchten; voorhanden zijnde methodieken, inzicht, verbetering van processen, vermindering van kosten, efficiëntere inzet van uw medewerkers. De inkoopcoach treedt op als klankbord en begeleidt het Motive Talent tijdens zijn inzet.


Lees hier cases waar wij dit in praktijk hebben gebracht: