Contractmanagement

Het is onze ervaring dat de definities van contractbeheer en contractmanagement door elkaar gebruikt worden. Wij hanteren de volgende definities:

Contract
Een contract is een wederzijdse verplichting tussen twee of meer partijen. Hierin zijn de wederzijdse afgesproken prestaties (o.a. kosten, risico’s, bijdragen aan verbeteringen) binnen een bepaalde periode vastgelegd.

Contractbeheer
Contractbeheer is het administratieve proces van het beheren van de contracten. De contracten zijn vindbaar en de juiste informatie is op het juiste tijdstip beschikbaar.

Waarom contractmanagement via Motive?

Wanneer er zorgvuldig is ingekocht worden de afspraken in een contract vastgelegd. We willen natuurlijk ook graag dat de zorgvuldig gemaakte afspraken nagekomen worden zodat we krijgen wat we hebben afgesproken. Contractmanagement is een belangrijk instrument om in te zetten. Het kan worden toegepast om de samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever te verbeteren zodat er optimaal wordt gepresteerd

De invulling van de functie is situatie afhankelijk. Inkoop is een proces waarbij de ervaring, opgedaan tijdens het inkoopproces, belangrijk is. Deze ervaring is vaak moeilijk over te brengen naar de contractmanager die niet altijd hetzelfde pad bewandeld heeft, en dus soms geen kennis heeft van de problemen waar inkopers tegenaan lopen. Dat is de reden waarom sommigen ervoor kiezen contractmanagement door de inkoper te laten uitvoeren. Ook het separaat uitvoeren door gespecialiseerde contractmanagers is mogelijk. Een goede overdracht vanuit het inkoopproces naar contractmanagement verdient dan extra aandacht.

Dit leidt tot een actieve bijdrage aan het realiseren van jouw doelstellingen.


Lees hier cases waar wij dit in praktijk hebben gebracht: