Aanbestedingen

Een aanbesteding dwingt om voorafgaand aan de procedure uitgebreid stil te staan bij criteria om jouw vraagstuk te laten slagen. Het inkopen door een publieke organisatie zoals de overheid, nutsbedrijven, etc. verloopt in hoofdlijnen hetzelfde als bij een private organisatie. Maar bij het plaatsen van de inkoopopdracht op de markt gelden voor een publieke organisatie speciale regels om ervoor te zorgen dat objectiviteit, transparantie, gelijkheid, non-discriminatie en proportionaliteit worden nageleefd. Hierdoor verloopt de inkoop bij een publieke organisatie anders dan bij een private organisatie.

Waarom aanbesteden met Motive?

Eenvoudigweg omdat volgens Europese richtlijnen overheden verplicht zijn om leveringen, diensten of werken, boven een drempelbedrag aan te besteden. Dat betekent dat publieke organisaties bekend moeten maken dat ze voornemens hebben om goederen of diensten in te kopen. Leveranciers kunnen op de aanbesteding inschrijven.

Het Talent brengt de wil in om te leren, het snel eigen maken van aanbestedingen en blijft het projectteam motiveren. Door deze basishouding van Talenten wordt de aanbestedingsvraag helder. Dit resulteert erin dat de budgethouder zich betrokken en verantwoordelijk voelt om als aanbestedingsteam samen te werken. Door deze verantwoordelijkheid te nemen wordt het Aanbestedingsteam gemotiveerd om bij te dragen aan een succesvolle aanbesteding. Deze ervaring maakt dat het draagvlak voor inkoop verder vergroot wordt binnen de organisatie, waardoor het uitnodigt om nieuwe aanbestedingen uit te voeren. Het inkoopteam voelt zich gewaardeerd en raakt nog enthousiaster.

Vanwege de procedurele aanpak van het aanbestedingsproces kan een Talent met behulp van een elektronisch platform als projectleider acteren. Indien de organisatie zelf geen gebruik maakt van een elektronisch platform, dan maken wij gebruik van Negometrix. De deelnemers aan het aanbestedingsproject worden gefaciliteerd door het Talent en uitgedaagd bij het creƫren van de specificaties. De vakinhoudelijk coach begeleidt het Talent in het aanbestedingsproces waardoor jij als opdrachtgever ontzorgd wordt.